×

Woongroep van Ouderen Naaldwijk

Het project "De Brandmeester"

Menu

Start

De overige pagina`s kan u inzien door het “menu”blokje rechtsboven op de pagina aan te klikken.

Actualiteit,

Op 23 augustus 2020:

In ontwikkeling is thans een project in Naaldwijk, door de projectontwikkelaar genoemd “De Brandmeester”. Dit project aan de `s-Gravenzandseweg dat is ontwikkeld door Boele & van Eesteren wordt uitgevoerd in 8 woningtypes welke tezamen een complex vormen van 36 appartementen met 1 ontmoetingsruimte. De 36 appartementen zijn onder te verdelen in 5 sociale-, 7 bereikbare- en 24 vrije sector-appartementen.

De gemiddelde gebruikersoppervlakte in m2 uitgedrukt is voor de sociale en bereikbare koopwoningen 62,3 en 82,3 voor de vrije sector, waaronder twee 5-kamerappartementen van 140 m2. De verkoop is onlangs gestart.

De koopprijzen van de appartementen variëren tussen € 210.777 en € 548.000.

Deze appartementen zijn bestemd voor de leden van de vereniging “Woongroep van Ouderen Naaldwijk”. De huidige leden hebben inmiddels de mogelijkheid gehad om een appartement te reserveren respectievelijk te kopen.

Voor de meest actuele stand van de nog beschikbare appartementen verwijzen wij naar de website www.nieuwbouw-westland.nl/project/10953/brandmeester-naaldwijk.

De bestaande bebouwing is gesloopt; het wachten is op de start van de bouw. Zie hiervoor de pagina met project foto’s.

Naar verwachting zal Boele & van Eesteren in de eerste helft van juni gereed zijn met de samenstelling van de verkoopprocedure.

Ons project: “De Brandmeester”
Voorlopige impressie Zuid-Westgevels
(er kunnen geen rechten aan worden ontleend)