×

Woongroep van Ouderen Naaldwijk

Het project "De Brandmeester"

Menu

De vereniging

De vereniging “Woongroep van Ouderen Naaldwijk

Algemeen

Deze is opgericht in 2002 en startte met een onderzoek naar de mogelijkheid om een woongroep van en voor ouderen te realiseren in de toenmalige gemeente Naaldwijk. Uiteindelijk is de keuze uitgekomen bij de locatie aan de `s-Gravenzandseweg, waar voorheen de groenteveiling Naaldwijk was gevestigd. Deze locatie was toe aan een herontwikkeling en in dit kader is in 2008 door de gemeente de motie “Groepswonen voor ouderen in Naaldwijk” aanvaard. Vanaf dat moment is de naam van de woongroep spontaan de woongroep “De oude Veiling” gaan heten. In 2019/2020 heeft dit uiteindelijk geleid tot het in uitvoering brengen van dit voornemen en is gestart met de voorbereiding van de bouw.

Doel van de Vereniging:

A: Het realiseren en beheren van een woongemeenschap voor ouderen, waarin de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in een individuele woning en gebruik kunnen maken van de in de woongemeenschap gerealiseerde gemeenschappelijke voorzieningen.

B: Het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid.

Wat is een woongemeenschap voor ouderen en wat wordt er van de leden verwacht.

Groepswonen voor ouderen is een manier van wonen, een heel specifieke manier van wonen zelfs. Je woont in je eigen appartement, zelfstandig, alleen of met je partner. Maar tegelijkertijd woon je samen met andere mensen, ook in hun eigen appartement die deel uitmaken van hetzelfde complex. Mensen die eveneens zo  lang mogelijk op een prettige wijze actief willen wonen in hun appartement voor senioren en gebruik willen maken van de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Een woongroep is zeker geen verzorgingstehuis en of serviceflat; uitgangspunt is dat bewoners zichzelf kunnen redden, maar toch aanspraak aan elkaar hebben en waarbij ze elkaar helpen zonder zich daartoe verplicht te voelen. Aandacht voor en van elkaar met respect voor elkaars privacy. Om ingeschreven te kunnen worden moeten aspirant-leden minstens 50 jaar oud zijn. Bij samenwoning met een partner mag de leeftijd van één van de partners hiervan afwijken.

Deelname aan een woongroep is niet vrijblijvend. Om een succesvolle organisatie te creëren zijn er zowel formele als praktische regels gesteld welke door de leden in acht moeten worden genomen. Deze regels zijn samengebundeld in de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Van de leden wordt dan ook o.m. verwacht dat zij willen participeren in de ontwikkelingen en willen investeren in de woongemeenschap, o.a. plaats te willen  nemen in bestuur en werkgroepen, organiseren van- en deelnemen aan- recreatieactiviteiten etc. We zullen er met elkaar iets moois van moeten en kunnen maken.

Aanmelden/Inschrijven als aspirant-lid van de vereniging?

Bent u die vitale 50-plusser die wij zoeken en overweegt u om zich in te schrijven voor een appartement in het project “De Brandmeester”, dan is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij de vereniging en verzoekt om inschrijving als aspirant-lid. Op een later moment wordt u door de projectontwikkelaar ingelicht over de details van het project en over de wijze waarop de verdere verkoopprocedure verloopt . Indien het antwoord “ja” is, dan verzoeken wij u gebruik te maken van het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Ga hiervoor naar de aanmeldingspagina.

Naam: Vereniging “Woongroep van Ouderen Naaldwijk”.
Per adres: Secretariaat Woongroep van Ouderen Naaldwijk
p/a Noordkaper 94, 2673CC Naaldwijk
Email: woongroep.deoudeveiling@caiway.net
Telefoon: 0618139802

Samenstelling Bestuur:

  • Voorzitter: Vacant
  • Penningmeester: Sent Looije
  • Secretaris: Rita Diteweg
  • Algemeen: Aad Zwaartman
  • Adviseur: Aad Looije (Initiatiefnemer)