×

Woongroep van Ouderen Naaldwijk

Het project "De Brandmeester"

Menu

Wie zijn wij:

Onze website is: https://woongroep-ouderen-naaldwijk.nl

Zie voor verdere informatie de vereningingspagina.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom.

Via de secretaris vragen wij persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om lid c.q. aspirantlid te worden van de vereniging. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u zich aanmeld bij de vereniging. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Media

In het geval dat er foto’s worden gevraagd zorg dan dat deze foto’s vrij zijn van data betreffende uw locatie (EXIF/GPS). Bezoekers van de website kunnen foto’s downloaden en zo deze informatie bemachtigen.

Contact formulieren

Wij maken geen gebruik van contactformulieren. Bedenk wel dat het verzenden van e-mails niet volledig veilig is.

Cookies

De vereniging maakt geen gebruik van cookies. Bij het openen van de website worden wel enige gegevens opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of mobieletelefoon maar deze kunnen eenvoudig worden gewist.

Opgenomen informatie van andere websites

Artikelen, links en informatie van anderen websites op de website van de vereniging kunnen ingesloten/verborgen zaken bevatten (in b.v. video’s, foto’s etc.). Indien deze artikelen en/of informatie afkomstig is van van andere webistes nemen wij geen verantwoording voor eventuele verborgen inhoud.

Wij delen de door u verstrekte informatie met:

Indien van toepassing worden gegevens gedeeld met de aannemer en de notaris. Geen enkele informatie wordt gedeeld met buitenstaanders.

Uw informatie wordt bewaard zolang het bouwproces duurt.

De gegevens van leden c.q. aspirantleden worden bewaard tijdens de hele bouwperiode. Daarna wordt de Vereninging van Eigenaren opgericht. Na de oprichting van de VvE wordt een nieuw syteem in gebruik genomen. De verzamelde informatie kan alleen worden ingezien door het bestuur.

Welke rechten heeft u over uw gegevens

In het geval dat u een account heeft aangemaakt op deze website of informatie verstrekt op een aandere manier heeft u het recht om een overzicht van deze gegevens op te vragen. Het is ook mogelijk dat op uw verzoek de gegevens door ons worden gewist. Dit kan echer niet voor data die nodig is voor de administratie, legale handelingen en beveiligings zaken.

Hoe beschermen wij u data

Alle onze apperatuur is voorzien van beveiligingssoftware.

Welke informatie ontvangen wij van derden

Het is mogelijk dat wij t.z.t informatie ontvangen van de aannemer aangaande de aankoop van de door u gekozen woning.